Jüri Šaraškin 21.09.1938 – 10.06.2019

Sügava kurbusega teatame, et meie hulgast on lahkunud Eesti purjetamise raudvara, Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni liige, rahvusvaheline mõõtja ja Eesti mõõtjate koolitaja, Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ning Eesti Spordiseltsi Kalev auliige Jüri Šaraškin.

Jüri on kuulunud Eesti Jääpurjetamisföderatsiooni ja Purjespordiföderatsiooni presiidiumi. Ta valiti 2015. aastal silmapaistva panuse eest klassi arengusse Rahvusvahelise Finn klassi kuulsuste halli. Jürile on Eesti purjetamisele osutatud teenete eest omistatud 2013. aastal Eesti Jahtklubide Liidu aumärk ning 2019. aastal Vabariigi Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärk.

Jüri ärasaatmine toimub 18.06.2019 Tallinna Kalevi jahtklubis kell 12:00.

Purjetamise elutöömedal Jüri Šaraškinile

Sügisel 80. sünnipäeva tähistanud Jüri Šaraškini elus on olulisemad sündmused olnud seotud purjetamisega. Esimesed mereristsed sai ta väikse kiiljahiga Aul 1950ndatel Pärnus. Pärnu Jahtklubis võeti Jüri M-klassi svertpaadi meeskonda. Tallinna Kalevi Jahtklubis purjetamist jätkates sattus Šaraškin Piritalt linna sõites ühte bussi purjetaja Enn Tõuguga, kes kutsus teda Tallinna Elektrotehnika Instituuti.

Jüri Šaraškinit mitmes mõttes oma eeskujuks pidav purjetaja Alar Volmer meenutas, et 1989. aastal kutsuti ta ümberilmapurjeregatile Soome meeskonda. «Andsin kõhklemata nõusoleku. Hiljem hakkas uss sees närima ja küsisin Jürilt nõu. Tema vastus iseloomustab teda just sellisena, nagu ta on: sellise kutse peale ei hakkaks enne kodust läbi ka minema!»

Continue reading

Noorte jääpurjetajate medalisadu algas 20 aastat tagasi

Pärnu noored jääpurjetajad on viimase kahe aastakümnega võit-nud omaealiste Euroopa ja maa­ilmameistrivõistlustel rohkelt kulda, hõbedat ja pronksi. Et seda fenomeni paremini mõista, tasuks heita põgus pilk minevikku, saamaks aimu, milliselt pinnalt praegused meistrid on sirgunud.

Enne teist ilmasõda ei pidanud kohalikud purjetajad kõval veel võistlemisest eriti lugu, kuid läinud sajandi teisel poolel hakkasid teravaid elamusi jahtivad Pärnu noormehed Haapsalu ja Tallinna eeskujul jääpurjetamise võlusid nautima.

Continue reading