Jüri Šaraškin 21.09.1938 – 10.06.2019

Sügava kurbusega teatame, et meie hulgast on lahkunud Eesti purjetamise raudvara, Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni liige, rahvusvaheline mõõtja ja Eesti mõõtjate koolitaja, Kalevi Jahtklubi, Pärnu Jahtklubi ning Eesti Spordiseltsi Kalev auliige Jüri Šaraškin.

Jüri on kuulunud Eesti Jääpurjetamisföderatsiooni ja Purjespordiföderatsiooni presiidiumi. Ta valiti 2015. aastal silmapaistva panuse eest klassi arengusse Rahvusvahelise Finn klassi kuulsuste halli. Jürile on Eesti purjetamisele osutatud teenete eest omistatud 2013. aastal Eesti Jahtklubide Liidu aumärk ning 2019. aastal Vabariigi Presidendi Valgetähe V klassi teenetemärk.

Jüri ärasaatmine toimub 18.06.2019 Tallinna Kalevi jahtklubis kell 12:00.